Δίχτυα για ανοικτές & προστατευμένες καλλιέργειες σαλιγκαριών

Όλα τα δίχτυα είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και δεν μεταφέρουν βαρέα μέταλλα στα σαλιγκάρια.