ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΗ ΔΙΧΤΥΑ

ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΗ ΔΙΧΤΥΑ

Τα έντομα είναι μια από τις μέγιστες απειλές στη σύγχρονη γεωργία, η οποία μπορεί σοβαρά να βλάψει τη συγκομιδή. Τα δίχτυα anti-insect, που χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στα θερμοκήπια, ή στα διχτυοκήπια, αποτρέπουν στην είσοδο σε πολλά έντομα, όπως αλευρώδης, αφίδα, tuta,για να βλάψουν τη παραγωγή. Η χημική καταπολέμηση, είναι τόσο αποδοτική, όπως και τα δίχτυα αλλά μερικές φορές επιβαρύνουν την υγεία των καταναλωτών.

ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ ΒΙΟΝΕΤ:
Προστασία από Tuta Absoluta.

ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ 16/10:
Προστασία από Tuta Absoluta, Whiteflies, Bemisia Tabaci, Hemiptera, Aleyrodidae.

ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ 20/10:
Προστασία από Tuta Absoluta, Whiteflies, Bemisia Tabaci, Hemiptera, Aleyrodidae, Thrips Tabaci, Frankliniella Occidentalis.

ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ 20/12:
Με καλύτερο αερισμό 45% προστασία από Tuta Absoluta, Whiteflies, Bemisia Tabaci, Hemiptera, Aleyrodidae, Thrips Tabaci, Frankliniella Occidentalis.

ANTI-BOMBI BUMBLEBEE
Για θερμοκήπια βιολογικής επικονίασης.

DROSOPHILA SUZUKII :
Προστασία από Tuta Absoluta Carpo capsa, Badbugs

Αναλυτικές προδιαγραφές