Εντομοστεγή Δίχτυα

Τα έντομα είναι μια από τις μέγιστες απειλές στη σύγχρονη γεωργία, η οποία μπορεί σοβαρά να βλάψει τη συγκομιδή. Τα δίχτυα anti-insect, που χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στα θερμοκήπια, ή στα διχτυοκήπια, αποτρέπουν στην είσοδο σε πολλά έντομα, όπως αλευρώδης, αφίδα, tuta,για να βλάψουν τη παραγωγή. Η χημική καταπολέμηση, είναι τόσο αποδοτική, όπως και τα δίχτυα αλλά μερικές φορές επιβαρύνουν την υγεία των καταναλωτών.