Δίχτυα Οικοδομών

Αυτά τα δίχτυα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κατασκευών κτιρίων για να προστατεύουν τα ικριώματα. Συνήθως παράγονται στο πράσινο χρώμα, επιτρέπουν τη μετάβαση αέρα και δεν επιτρέπουν την έξοδο του σοβά