ΔΙΧΤΥΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

ΔΙΧΤΥΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Δίχτυα ξήρανσης

  • Captanet για σύκα
  • Σταφίδας & σύκων
  • Τομάτας
  • Υφαντό Ισπανικό δίχτυ ξήρανσης σταφίδας

Αναλυτικές προδιαγραφές