Διχτυα ανοικτών καλλιέργιων και διχτυοκηπίων για κηπευτικά

Τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης διχτυών σε ανοικτές καλλιέργειες, είναι η προστασία των καλλιεργειών από την ακτινοβολία του ήλιου, η ελεγχόμενη θερμοκρασία, η προστασία από τα έντομα & από το χαλάζι. Οι ίνες ύφανσης είναι ειδικά μελετημένες, για να αυξάνουν τη φυτική μάζα και να βελτιώνουν τη ποιότητα των καρπών